Χάρτης 35 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-35/biblia/o-oaymastos-kosmos-ths-deyterhs-neothtas

Ο θαυμαστός κόσμος της Δεύτερης Νεότητας

Τώνια Τζιρίτα-Ζαχαράτου: «Δεύτερη Νεότητα», εκδ. Θράκα 2020