Χάρτης 35 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-35/biblia/florilegium-i-poihtes-toy-metapolemoy

Florilegium I (Ποιητές του Μεταπολέμου)

Συμεών Γρ. Σταμπουλού, «Florilegium I (Ποιητές του Μεταπολέμου) εκδ. Κουκκίδα 2021