Χάρτης 35 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-35/diereynhseis/mia-teleth-oemeliwshs

Μια τελετή θεμελίωσης