Χάρτης 35 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-35/metafrash/pente-poihmata

Πέντε ποιήματα