Χάρτης 35 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-35/metafrash/epta-poihmata

Επτά ποιήματα