Χάρτης 3 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-3/tehnasmata/koyiz-3-lypamai-xasate-ex-orismoy

Κουίζ 3: Λυπάμαι, χάσατε {εξ ορισμού}

Τραγούδι