Χάρτης 36 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-36/poiisi-kai-pezografia/oi-andriantes

Οι ανδριάντες