Χάρτης 36 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-36/klimakes/ergostasio-sto-xroysoy

Εργοστάσιο στο Χρούσου