Χάρτης 36 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-36/pyxides/mpolibar-eisai-wraios-san-ellhnas

Μπολιβάρ, είσαι ωραίος σαν Έλληνας