Χάρτης 3 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-3/pagkosmia-hmera-poihshs/xeirografa-poihmata

11 χειρόγραφα ποιήματα