Χάρτης 36 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-36/afierwma/xoyangk-xo

Χουάνγκ Χο [Κίτρινος Ποταμός]