Χάρτης 1 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-1/klimakes/o-kata-oeokriton-erwtikos-polyfhmos

Ο κατά Θεόκριτον ερωτικός Πολύφημος