Χάρτης 37 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-37/tehnasmata/antistixh-ereipiwn

Αντίστιξη ερειπίων