Χάρτης 37 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-37/klimakes/ston-asterismo-ths-aristerhs-melagxolias-5

Στον αστερισμό της αριστερής μελαγχολίας, 5