Χάρτης 4 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-4/biblia/otan-oi-lykoi-myrizontai-eirhnh

Όταν οι λύκοι μυρίζονται ειρήνη