Χάρτης 37 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-37/klimakes/antikeimena-aneyreta-alla-oxi-apragmatopoihta

Αντικείμενα ανεύρετα (αλλά όχι απραγματοποίητα)