Χάρτης 4 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-4/poiisi-kai-pezografia/3-poihmata

4 ποιήματα

Κάθε ημέρα

Ο κοινότοπος λόγος

Στο κατάλληλο βάθος

Score