Χάρτης 1 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-1/klimakes/90-deyterolepta

90 Δευτερόλεπτα: Εβδομήντα εκατοστά ψυχής