Χάρτης 37 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-37/biblia/mikrh-methorios

Μικρή μεθόριος

Ελένη Αράπη, «Μικρή μεθόριος», εκδ. Ιωλκός