Χάρτης 4 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-4/tehnasmata/enas-diadoxikos-ypodiplasiasmos

Ένας διαδοχικός υποδιπλασιασμός

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης: «Το μοιρολόγι της φώκιας»

«Το μοιρολόγι της φώκιας» (Αρχικό κείμενο: 1057 λέξεις)

«Το μοιρολόγι της φώκιας» (1ος υποδιπλασιασμός: 528 λέξεις)

«Μοιρολόγι φώκιας» (2ος υποδιπλασιασμός: 264 λέξεις)

«Μοιρολόγι» (3ος υποδιπλασιασμός: 132 λέξεις)

«Μοιρολόγι» (4ος υποδιπλασιασμός: 66 λέξεις)

«Μοιρολόγι» (5ος υποδιπλασιασμός: 33 λέξεις)

«Μοιρολόγι» (6ος υποδιπλασιασμός: 16 λέξεις)

(7ος υποδιπλασιασμός: 8 λέξεις)

(8ος υποδιπλασιασμός: 4 λέξεις)

(9ος υποδιπλασιασμός: 2 λέξεις)

(10ος υποδιπλασιασμός: 1 λέξη)

(11ος υποδιπλασιασμός: 0 λέξεις)