Χάρτης 4 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-4/klimakes/paizoyme-ena-poihma

Παίζουμε ένα ποίημα;

Μάριος Χατζηπροκοπίου: «Των γυναικών του Κωνσταντή»