Χάρτης 4 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-4/klimakes/fwtografia-me-ton-mekas-ii

Φωτογραφία με τον Mekas, ΙΙ