Χάρτης 37 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-37/metafrash/pesoa-kai-kabafhs-ti-na-mas-pei-ena-onoma

Πεσόα και Καβάφης: Tι να μας πει ένα όνομα…