Χάρτης 4 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-4/klimakes/logotexnia-maohmatika

Λογοτεχνία & Μαθηματικά

Σχάμα άειδε θεά

Οι μαθηματικές τέχνες στο έργο του Μαρτιανού Καπέλα.