Χάρτης 4 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-4/klimakes/enothta-b-akaires-skepseis

Ενότητα Β΄: Άκαιρες σκέψεις

Περί κρίσεων και σωτήρων – Σύντομο ιστορικό αφήγημα