Χάρτης 37 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-37/poiisi-kai-pezografia/athhna-kerkyra

Αθήνα-Κέρκυρα