Χάρτης 1 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-1/theatro/ti-oeatro-zhta-o-21os-aiwnas

Τι θέατρο ζητά ο 21ος αιώνας;

Το θέατρο ακολουθεί

Υποχρεωτική αλλαγή

Θέατρο διαμεσολαβητής

Υπερτιτλισμένες μνήμες

Έκρηξη μετριότητας

Μοδάτο θέατρο

Περί μίμησης και τέχνης

Καλλιτέχνες-ιστορικοί

Οψόμεθα