Χάρτης 4 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-4/metafrash/monaxikoi-kai-eikonoklastes

Μοναχικοί και εικονοκλάστες

Χουάν Ροδόλφο Ουίλκοκ