Χάρτης 37 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-37/afierwma/kaigomai-kai-pnigomai

«Καίγομαι» και «πνίγομαι»...