Χάρτης 38 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-38/theatro/theatro-franchise-provlimatismoi-kai-ipotheseis

Θέατρο franchise: Προβληματισμοί και υποθέσεις