Χάρτης 4 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-4/hartaki/roza-rozalia-h-o-hxos-twn-xrwmatwn

Ρόζα Ροζαλία ή ο ήχος των χρωμάτων