Χάρτης 4 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-4/hartaki/to-xartaki-ths-silas-4

Το χαρτάκι της Σίλας, 4