Χάρτης 38 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-38/klimakes/ston-asterismo-tis-aristeris-melaghkholias-6

Στον αστερισμό της αριστερής μελαγχολίας, 6

Η αδιαφορία των ποιητών του 21ου αιώνα για την Επανάσταση του 1821