Χάρτης 1 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-1/kinhmatografos/peri-kinhmatografikoy-blemmatos

Περί κινηματογραφικού βλέμματος