Χάρτης 38 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-38/biblia/alloi-anthropoi-kainoyria-ta-spasmena

«Άλλοι άνθρωποι, καινούρια τα σπασμένα»

Μαρία Δαλαμήτρου, «Αποθησαυρισμένα», εκδ. ΑΩ 2021