Χάρτης 38 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-38/zwologikos-khpos/stin-plateia

Στην πλατεία