Χάρτης 38 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-38/zwologikos-khpos/oires-ii-i-delfinolampida-i-psari-toi-oannoy

Ουρές ΙΙ: Η δελφινολαμπίδα ή ψάρι του Οαννού