Χάρτης 38 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-38/metafrash/oi-limnes-tis-voreias-amerikis-2

Οι λίμνες της Βόρειας Αμερικής [2]