Χάρτης 1 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-1/moysikh/metepibibaseis-metastegaseis

Μα ποιός ακούει ακόμα μουσική;

(μέρος Α΄)

Σκηνή ένα

Σκηνή δύο

Διάλειμμα

Σκηνή τρία

Δογματισμοί

Τώρα;

Έξοδος, προσώρας