Χάρτης 6 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-6/fwtografia/mapplethorpe-ths-ondi-timoner

«Mapplethorpe» της Ondi Timoner