Χάρτης 38 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-38/afierwma/omologhia-katokhis-me-9-parentheseis

Oμολογία κατοχής (με 9 παρενθέσεις)