Χάρτης 5 - ΜΑΪΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-5/metafrash/sapfw-epta-poihmata

Επτά ποιήματα

Προς άμουση ποιήτρια

Επιθαλάμιο

Άλλο επιθαλάμιο

Ερωτική αντιζηλία

Προσευχή στην Αφροδίτη

Παράπονο των γηρατειών

Μοναξιά