Χάρτης 5 - ΜΑΪΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-5/metafrash/tria-poihmata-ths-agnes-gerner

Τρία ποιήματα της Agnes Gerner

Βρυξέλλες 22 Μαρτίου 2-16