Χάρτης 5 - ΜΑΪΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-5/poiisi-kai-pezografia/3-poihmata

Τρία ποιήματα