Χάρτης 5 - ΜΑΪΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-5/poiisi-kai-pezografia/2-poihmata

Δύο ποιήματα

Τίποτα το εξαιρετικά δραματικό

Σε βλέπει