Χάρτης 5 - ΜΑΪΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-5/klimakes/to-mpol-me-ta-fistikia

Το μπολ με τα φιστίκια