Χάρτης 5 - ΜΑΪΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-5/klimakes/xarths-oalasshs

Χάρτης θαλάσσης

Ζουάν Μαργαρίτ

Αρχές και τέλη

Μην πετάς τα ερωτικά γράμματα

Γυναίκα της άνοιξης

Στον αναγνώστη

Το κορίτσι του φαναριού

Το να είσαι γέρος

Διήγημα της αυγής

Προχωρώντας μέσα σ’ ένα παραμύθι

Κρόνος

Οίκος Ελέους