Χάρτης 38 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-38/klimakes/diavazontas-fotoghrafies-o-kakos-lykos

Διαβάζοντας φωτογραφίες: Ο κακός λύκος