Χάρτης 38 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-38/pyxides/o-sklirokardos-ghighantas-ta-paramythia-tis-deiteras-kai-o-patrik-li-fermor

Ο σκληρόκαρδος γίγαντας, τα παραμύθια της Δευτέρας και ο Πάτρικ Λη Φέρμορ