Χάρτης 1 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-1/metafrash/rainer-maria-rilke-deka-gallika-poihmata

Δέκα γαλλικά ποιήματα

Α. Δύο ποιήματα γραμμένα στο Παρίσι, 1906 (στη γερμανική γλώσσα)

Αφιέρωση

Αφιέρωση ΙΙ

Β. Οκτώ ποιήματα γραμμένα στο Βαλαί της Ελβετίας, 1924-1926 (στη γαλλική γλώσσα)

1. Από τις «Τρυφερές οφειλές στη Γαλλία»

Κοιμητήριο

2. Από τα «Περιβόλια»